MENU

Badanie składa się z dwóch etapów:


1. Pierwsza część badania odbywa się przy użyciu testów określających między innymi cechy osobowości i temperamentu, testy sprawności umysłowej służące do badania sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi;

2. Druga część techniczna badania dokonywana jest na sprzęcie aparaturowym określającym sprawność psychomotoryczną.
Do badania konieczne będą:

  1. Dowód osobisty
  2. Prawo jazdy
  3. Skierowanie na badania (jeżeli się takie otrzymało)
  4. Okulary bądź soczewki (jeżeli badany ma zdiagnozowaną wadę wzroku)


Badania przeprowadzamy na nowoczesnym sprzęcie specjalistycznym

Badania prowadzone są po uprzedniej osobistej lub telefonicznej rezerwacji miejsca.

  • Image One
  • Image One
  • Image OneBadanie składa się z dwóch etapów:

   1. pierwsza część badania odbywa się przy użyciu testów określających między innymi cechy osobowości i temperamentu, testy sprawności umysłowej służące do badania sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi;

   2. druga część techniczna badania dokonywana jest na sprzęcie    aparaturowym określającym sprawność psychomotoryczną.

Badania przeprowadzamy na nowoczesnym sprzęcie specjalistycznym


BADANIE: Badania prowadzone są po uprzedniej osobistej lub telefonicznej rezerwacji miejsca.

Do badania konieczne będą:

1. Dowód osobisty
2. Prawo jazdy
3. Skierowanie na badania
(jeżeli się takie otrzymało)
4. Okulary bądź soczewki
(jeżeli badany ma zdiagnozowaną
wadę wzroku)