MENU

PODSTAWY PRAWNE:

Dziennik Ustaw nr 69 poz. 622 z 1 kwietnia 2005r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dziennik Ustaw nr 235 poz. 1701 z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowymKIEROWCY:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 23.07.2003r. Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 149, poz. 1451.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw 23.07.2003r. Dziennik Ustaw z 2003r. nr 149, poz. 1452OPERATORZY:

Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996r. - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazemWYSOKOŚĆ:

Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996r. - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem.  • Image One
  • Image One
  • Image One
KIEROWCY:   


Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o       ruchu drogowym 23.07.2003r. Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 149, poz. 1451.


Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz innych ustaw 23.07.2003r. Dziennik Ustaw z 2003r. nr 149, poz. 1452.

PODSTAWY PRAWNE:


Dziennik Ustaw nr 69 poz. 622 z 1 kwietnia 2005r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dziennik Ustaw nr 235 poz. 1701 z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowymOPERATORZY:

Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996r. - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem

WYSOKOŚĆ:

Dziennik Ustaw nr 69 z dnia 25.04.1996r. - czynniki szkodliwe lub warunki uciążliwe zgodne z wykazem.